Почетна награда на австрийските книгоиздатели за толерантност в мислите и действията — Други езици