Присъединяване на Тесалия към Древна Македония — Други езици