Проводници на електричество (физика) — Други езици