Публий Деций Муз (консул 340 пр.н.е.) — Други езици