Публий Корнелий Лентул Сципион (консул 2 г.) — Други езици