Публий Семпроний Соф (консул 268 пр.н.е.) — Други езици