Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата — Други езици