Революционна народно-освободителна партия-фронт — Други езици