Резолюция 263 на Съвета за сигурност на ООН — Други езици