Резолюция 3 на Съвета за сигурност на ООН — Други езици