Резолюция 68 на Съвета за сигурност на ООН — Други езици