Руска редакция на старобългарския език — Други езици