Свети Георги (арменска църква в Пловдив) — Други езици