Свети Петнадесет тивериополски мъченици (Струмица) — Други езици