Систематизация на нормативните актове — Други езици