Социалистическа федеративна република Югославия — Други езици