Списък на най-големите урбанизирани зони в Европа — Други езици