Списък на политическите партии във Франция — Други езици