Списък на страните по БВП (по номинална стойност) — Други езици