Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност — Други езици