Структура на революционните окръзи на ВМОРО, ВМРО и ВТРО — Други езици