Съвместно командване на специалните операции — Други езици