Съотношение на неопределеност на Хайзенберг — Други езици