Теорема на Болцано-Вайерщрас (за безкрайните редици) — Други езици