Тит Квинкций Фламинин (консул 123 пр.н.е.) — Други езици