Харта на основните права на Европейския съюз — Други езици