Херцеговинско-босненско въстание (1882) — Други езици