Централен аерохидродинамически институт — Други езици