Червен списък на световнозастрашените видове — Други езици