Четиринадесета македонска младежка ударна бригада „Димитър Влахов“ — Други езици