1973 Голяма награда на Великобритания — Други езици