1977 Голяма награда на Великобритания — Други езици