1982 Голяма награда на Великобритания — Други езици