1983 Голяма награда на Великобритания — Други езици