1986 Голяма награда на Великобритания — Други езици