Категории за проследяване

Тази страница съдържа списък на категории за проследяване, които се попълват автоматично от софтуера на МедияУики. Имената им могат да се променят чрез съответните системни съобщения в именното пространство МедияУики.

Категория за проследяване Име на съобщението Критерий за включване на категория
Индексирани страници(9 С)index-categoryСтраницата съдържа __INDEX__ (и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено), поради което се индексира от роботи, където обикновено не би била индексирана.
Неиндексирани страници(20 К, 1730 С)noindex-categoryСтраницата не се индексира от роботи, защото съдържа вълшебната думичка __NOINDEX__ и е от именно пространство, в което такова отбелязване е позволено.
Страници, които използват повтарящи се аргументи в извикванията на шаблона(празна)duplicate-args-categoryСтраницата съдържа шаблонни извиквания, които използват повтарящи се аргументи, като например {{foo|bar=1|bar=2}} или {{foo|bar|1=baz}}.
Страници, които прекалено много пъти използват ресурсоемки анализиращи функции(празна)expensive-parserfunction-categoryСтраницата използва твърде много ресурсоемки анализиращи функции (като #ifexist). Вижте Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Страници, съдържащи шаблони с пропуснати аргументи(празна)post-expand-template-argument-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на аргументите на шаблона (нещо в тройни фигурни скоби, например {{{Foo}}}).
Страници с превишен допустим размер на включените шаблони(1 С)post-expand-template-inclusion-categoryСтраницата е по-голяма от $wgMaxArticleSize след разгръщането на всички шаблони, поради което някои шаблони не са разгърнати.
Скрити категории(5928 К)hidden-category-categoryКатегорията съдържа __HIDDENCAT__, което предотвратява показването ѝ в страниците по подразбиране.
Страници с неработещи препратки към файлове(празна)broken-file-categoryСтраницата съдържа повредена препратка към файл (препратка за поставяне на файл, когато такъв не съществува).
Страници с превишен брой възли(празна)node-count-exceeded-categoryСтраницата превишава максималния възел-граф.
Страници, в които е превишена дълбочината на разгръщане(1 С)expansion-depth-exceeded-categoryСтраницата превишава максимално допустимата дълбочина на разгръщане.
Страници с игнорирани заглавия за показване(празна)restricted-displaytitle-ignoredСтраницата съдържа игнориран {{DISPLAYTITLE}}, защото той не съвпада с действителното заглавие на страницата.
Страници със зацикляне в шаблона(1 С)template-loop-categoryТази страница съдържа зацикляне в шаблона, т.е. шаблон, който рекурсивно се самоизвиква.
Страници, използващи Timeline(1297 С)timeline-tracking-categoryСтраницата съдържа <timeline> таг
Страници с грешка в източник(2 С)cite-tracking-category-cite-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на таговете за източници.
Страници с грешки в оцветяването на синтаксиса(празна)syntaxhighlight-error-categoryГрешка при опит за оцветяване на кода в страницата.
Pages using deprecated enclose attributes(празна)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(празна)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Страници, използващи непрепоръчителни атрибути за партитура(празна)score-deprecated-categoryСтраниците използват опции от разширението „Score“, които са непрепоръчителни. Такива са: „override_audio“, „override_ogg“, и „override_midi“.
Страници с грешки при визуализирането на партитура(празна)score-error-categoryГрешка при визуализирането на партитурата.
TemplateStyles стилови множества с грешки(празна)templatestyles-stylesheet-error-categoryTemplateStyles стилово множество с грешка.
Страници с грешки в TemplateStyles(1 С)templatestyles-page-error-categoryГрешка при обработката на тага <templatestyles/> в страницата.
Списъци за доставка на масови съобщения(празна)massmessage-list-categoryСтраницата е списък за доставка към разширението масови съобщения.
Файлове без машинночетим лиценз(52 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим лиценз.
Файлове без машинночетимо описание(52 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за описание не е попълнено.
Файлове без машинночетим автор(52 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за автор не е попълнено.
Файлове без машинночетим източник(52 Ф)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетима информация или полето за източник не е попълнено.
Файлове без машинночетим патент(празна)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentФайлът не съдържа нито един шаблон с машинночетим патент.
Страници с математически грешки(1 С)math-tracking-category-errorСтраниците в тази категория имат грешки при използването на математическите тагове.
Страници с грешки в показването на математически изрази(1 С)math-tracking-category-render-errorСтраниците в тази категория имат грешки при визуализирането на математическите изрази.
Страници с неправилно зададени координатни етикети(празна)geodata-broken-tags-categoryСтраницата съдържа неправилно зададен {{#coordinates:}} етикет.
Страници с неизвестна сферична стойност(празна)geodata-unknown-globe-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на globe параметъра за координати.
Страници с неизвестна стойност на региона(празна)geodata-unknown-region-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на region параметъра за координати.
Страници с неизвестен тип координати(празна)geodata-unknown-type-categoryСтраницата използва неизвестна стойност на type параметъра за координати.
Страници с грешки в скрипта(2 С)scribunto-common-error-categoryГрешка при обработката на модула в страницата.
Модули с грешки(празна)scribunto-module-with-errors-categoryМодулът съдържа грешка.
Страници с непроверени преводи(5 С)cx-unreviewed-translation-categoryСтраници, преведени с инструмента „Превод на съдържание“, съдържащи голямо количество непрегледано съдържание
Страници с недостъпни свойства(празна)unresolved-property-categoryТази категория обхваща страници с референции към свойства на Уикиданни, които не могат да бъдат намерени нито чрез идентификационния номер на свойството, нито чрез етикета.
Пренасочвания, свързани към обект на Уикиданни(107 С)connected-redirect-categoryТази категория обхваща пренасочващи страници, свързани към обект на Уикиданни.
Страници с графики(4 С)graph-tracking-categoryСтраницата съдържа <graph> таг.
Страници с остарели Vega 1.0 графики(празна)graph-obsolete-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, който трябва да бъде обновен до версия 2.
Страници с повредени графики(празна)graph-broken-categoryСтраницата съдържа <graph> таг, използван по неправилен начин.
Страници с карти(5476 С)kartographer-tracking-categoryТази страница съдържа карта
Страници с повредени карти(празна)kartographer-broken-categoryТази страница ползва карта по неправилен начин
Страници, използващи вълшебни препратки ISBN(38392 С, 2 Ф)magiclink-tracking-isbnТази страница използва вълшебни препратки ISBN. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки RFC(57 С)magiclink-tracking-rfcТази страница използва вълшебни препратки RFC. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.
Страници, използващи вълшебни препратки PMID(106 С)magiclink-tracking-pmidТази страница използва вълшебни препратки PMID. Вижте mediawiki.org как да ги пренесете.