Спирала на Ферма

Спирала на Ферма е равнинна трансцендентна крива с уравнение в полярни координати . Кривата е алгебрична спирала, вид архимедова спирала, централно симетрична спрямо полюса си, който е инфлексна точка за двата клона, които я съставляват (при положително и отрицателно ). С отдалечаване от полюса разстоянието между тези два клона намалява.

Графика на спиралата на Ферма

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране