Владетели на Волжка България (Ф. Нурудтинов)

Уикимедия списък

Това е списък на владетелите на Волжка България. Списъкът е по Фархад Нурудтинов и Джагфар тарихъ, летопис от 17 век с оспорвана и недоказана автентичност.

Име Династия Години на управление
Котраг Дуло ок. 660 – 690/710
Иркхан 710-765
Туки 765-815
Урус-Айдар 815-855
Габдулла Джилки син на Урус-Айдар 865-882
Бат-Угор Мумин син на Джилки 882-895
Алмъш Джафар син на Джилки 895-925
Хасан Газан Мумин син на Алмъш 925-930
Микаил Ялкау Балтавар син на Алмъш 930-943
Мохаммед син на Ялкау 943-976
Талиб Мумин син на Хасан 976-981
Тимар Мумин Баджанак син на Мохаммед 981-1004
Масгут син на Мохаммед 1004-1006
Ибрахим син на Мохаммед 1006-1025
Азгар син на Масгут 1025-1028, 1061
Ашраф – кан Балук син на Тимар 1025, 1028-1061
Ахад Мосха син на Азгар 1061-1076
Адам син на Балук 1076-1118
Шамгун Шам-Саин син на Адам 1118-1135
Хисам Анбал внук на Ахад, син на Колън 1135-1164
Улуг-Мохаммед Отяк Джанги син на Шамгун 1164-1178
Габдула Челбир син на Отяк 1178-1225
Мир-Гази син на Отяк 1225-1229
Джелал-ед-Дин Алтьнбек Алан син на Отяк 1229, 1230-1236
Гази-Барадж Бурундай правнук на Шамгун, внук на Арбат, син на Азан 1229-1230, 1236-1242
Хисам син на Гази-Барадж 1242-1262
Тухчи-Исмаил внук на Челбир, син на Иляс Ялдау 1262-1267
Галимбек син на Гази-Барадж 1267-1293
Мохаммед-Алам син на Тухчи-Исмаил 1293-1307
Касим Булак син на Галимбек 1307-1323
Булуюм-Орду Мугаллим внук на Мохаммед-Алам, син на Исмаил-Галим 1323-1340
Мир-Махмуд син на Булак 1340-1359
Азан Хасан син на Мир-Махмуд 1359-1380
Бий-Омар син на Азан Хасан 1380-1422
Галибей син на Бий-Омар 1422-1437
Ябък-Мохаммед правнук на Булгом-Орду, внук на Чаллъ-Мохаммед, син на Хусаин Ашраф 1437-1469
Габдел-Мумин син на Ябък-Мохаммед 1469-1480
Бураш-Барадж син на Габдел-Мумин 1480-1502
Ал-Мохаммед Саин-Юсуф Балин-хужа син на Габдел-Мумин 1502-1521
Мансур син на Бураш-Барадж 1521 – 1524
Ядкар Артан Кул-Ашраф син на Ал-Мохаммед 1524-1531, 1535-1546, 1546-1551, 1551-1552
Мамед син на Мансур 1531-1535, 1546, 1551
Хусаин Байрам Гази син на Кул-Ашраф 1552-1569
Шейх-Гали Каргалъ син на Хусаин 1569-1584

Външни препраткиРедактиране