Списък на думите, писани с голяма носовка

Голямата носовка Ѫ е буква, употребявана за писане в българския език до правописната реформата от 1945 година. Тя е имала фонетичната стойност на ъ и се е пишела на етимологичното си място.

Тук е представен списък на думите, изписвани с тази буква. За всяка морфема е дадена само най-характерната дума, съдържаща дадения корен. Изписването засяга всички производни форми.

 • бѫбрекъ
 • (да) бѫда
 • бѫдеще
 • всѫдѣ (всякъде)
 • вѫбелъ (кладенец)
 • вѫгарецъ (паразит по домашните животни)
 • вѫгленъ
 • вѫдица
 • вѫже
 • вѫзелъ
 • вѫсеница (гъсеница)
 • вѫся се
 • вѫтрѣ
 • вѫтъкъ
 • глѫбина
 • гнѫсъ
 • грѫдь
 • гълѫбъ
 • гѫба
 • гѫгна
 • гѫгрица (вредител по боба)
 • гѫдулка
 • гѫжва (чалма)
 • гѫсеница
 • гѫска
 • гѫстъ
 • дѫбъ
 • дѫга
 • дѫлбокъ
 • жълѫдъ
 • зѫбъ
 • изпѫкналъ
 • клѫбо
 • крѫгъ
 • кѫдѣ
 • кѫдѣля[1]
 • кѫдравъ
 • кѫклица (вид трева)
 • кѫпина
 • кѫпони (везни)
 • кѫпя се
 • кѫсъ
 • кѫтъ
 • кѫща
 • лѫгъ, лѫка (малка горичка край река)
 • лѫкъ
 • лѫчъ
 • могѫщъ
 • мѫдъръ
 • мѫжъ
 • мѫка
 • мѫтенъ
 • недѫгавъ
 • обрѫчъ
 • оскѫденъ
 • отвѫдъ
 • присѫтствувамъ
 • прѫтъ
 • пѫдпѫдъкъ
 • пѫдя
 • пѫпъ
 • пѫть
 • пѫча се
 • рѫбъ
 • рѫка
 • скѫпъ
 • стѫпка
 • (тѣ) сѫ
 • сѫбота
 • сѫдъ
 • сѫкъ (чеп)
 • сѫществувамъ
 • трѫба
 • тѫга
 • тѫпъ
 • тѫртей
 • тѫтен
 • ѫгълъ

Източници

редактиране

Вижте също

редактиране

Вижте също

редактиране