Списък на команди в Unix

Уикимедия списък

Това е списък с команди в Unix, според стандарта на IEEE Std 1003.1-2008, който е част от Единната Unix спецификация. Тези команди могат да бъдат използвани на Unix и Unix-подобни операционни системи.

СписъкРедактиране

IEEE Std 1003.1-2008 команди
Име Категория Описание Използвана първо в
admin SCCS Създай или администрирай СУИК файлове
alias Разни Определи или покажи алиаси
ar Разни създай или поддържай архиви
asa Обработка на текст Интерпретиране на знаци с особено значение
at Управление на процеси Изпълни команди в по-късно време Версия 7 AT&T UNIX
awk Обработка на текст Език на шаблонното сканиране и преработка Версия 7 AT&T UNIX
basename Файлова система Върни недиректорийната част от пълния път на файл
batch Управление на процеси Schedule commands to be executed in a batch queue
bc Разни Arbitrary-precision arithmetic език
bg Управление на процеси Покажи списък на командите, изпълнявани в режим на заден фон (background)
c99 C Програмиране Compile стандарт C programs
cal Разни Принтирай calendar Версия 5 AT&T UNIX
cat Файлова система Прилепи и Принтирай файлове Версия 1 AT&T UNIX
cd Файлова система Смени текущата директория
cflow C Програмиране Генерирай C-език
chgrp Файлова система Смени притежанието на групата на файла
chmod Файлова система Смени файл modes/attributes/permissions Версия 1 AT&T UNIX
chown Файлова система Смени файл ownership Версия 1 AT&T UNIX
cksum Файлова система Напиши файл checksums и големината му 4.4BSD
clear Изчисти екрана
cmp Файлова система Сравни 2 файла Версия 1 AT&T UNIX
comm Обработка на текст Избери или премахни линии общи за 2 файла Версия 4 AT&T UNIX
command Shell Програмиране Изпълни проста команда
compress Файлова система Компресирай данни 4.3BSD
cp Файлова система Копирай файлове Версия 1 AT&T UNIX
crontab Разни направи план за периодично изпълнение на фонови команди
csplit Обработка на текст разцепи файлове въз основа на контекста PWB UNIX
ctags C Програмиране Направи файл от тип tags 3.0BSD
cut Shell Програмиране Отрежи определени полета от всяка линия на файл
cxref C Програмиране Генерирай cross-reference table на C-език
date Разни Покажи датата и времето Версия 1 AT&T UNIX
dd Файлова система Конвертирай и копирай файл
delta SCCS Направи делта промяна на файл от типа SCCS
df Файлова система Направи отчет на свободното дисково пространство Версия 1 AT&T UNIX
diff Обработка на текст Сравни 2 файла
dirname Файлова система Върни директорийната част от пълния път на файл
du Файлова система Прогнозирай дисковата употреба на файл Версия 1 AT&T UNIX
echo Shell Програмиране Напиши програмни аргументи на стандартния поток
ed Обработка на текст Стандартен текстов редактор Версия 1 AT&T UNIX
env Разни Конфигурирай средата за изпълнение на команди
ex Обработка на текст Текстов редактор BSD
expand Обработка на текст Промени табулаторите в разстояния
expr Shell Програмиране Преоцени аргументите като програмен израз
false Shell Програмиране Върни стойност false
fc Разни Обработи историческия списък от команди
fg Управление на процеси Изпълни процеси във фонов режим
file Файлова система Определи типа на файла Версия 4 AT&T UNIX
find Файлова система Търси файлове Версия 1 AT&T UNIX
fold Обработка на текст Филтрирай за твърде дълги линии на текстов файл
fort77 FORTRAN77 Програмиране FORTRAN Компилатор
fuser Управление на процеси Направи списък на идентификаторите на всички процеси, които имат 1 или повече отворени файлове
gencat Разни Генерирай форматиран месечен каталог
get SCCS Покажи версията на SCCS файл
getconf Разни покажи конфигурационните стойности
getopts Shell Програмиране помощна команда за парсиране на аргументите от командния ред
grep Разни шаблонно базирано търсене на текст
hash Разни метод за достъп до бази от данни базиран на хешове
head Обработка на текст копирай първата част на файл
iconv Обработка на текст Codeset конверсия
id Разни Върни идентичността на текущия потребител 4.4BSD
ipcrm Разни Прехни низ от съобщения, набор от семафори, или сегментен идентификатор на споделена памет
ipcs Разни Създай отчет на статуса на междупроцесните комуникации
jobs Управление на процеси Създай списък на текущите команди в настоящата сессия
join Обработка на текст Слива 2 сортирани текстови файла въз основа на общо поле с данни
kill Управление на процеси Прекъсни процес или му подай сигнал Версия 3 AT&T UNIX
lex C Програмиране Генерирай програми за лексикален анализатор
link Файлова система Създай твърда връзка към файл Версия 1 AT&T UNIX
ln Файлова система Link файлове Версия 1 AT&T UNIX
locale Разни Извикай специфична за локалните настройки
localedef Разни Определи средата на локалните настройки
logger Shell Програмиране Логиране на съобщения
logname Разни Върни името на започването на сесията на потребителя 4.4BSD
lp Обработка на текст изпрати файлове към принтер
ls Файлова система направи списък със съдържанието на директория Версия 1 AT&T UNIX
m4 Разни Макропроцесор PWB UNIX
mailx Разни Обработи съобщения Версия 1 AT&T UNIX
make Програмиране създай, поддържай или надстрой групи от програми
man Разни Покажи системната документация
mesg Разни Разреши или забрани съобщения Версия 1 AT&T UNIX
mkdir Файлова система Създай директория Версия 1 AT&T UNIX
mkfifo Файлова система Създай FIFO специални файлове 4.4BSD
more Обработка на текст Покажи файлове страница по страница
mv Файлова система Премести файлове Версия 1 AT&T UNIX
newgrp Разни Смени потребителя към нова група Версия 6 AT&T UNIX
nice Управление на процеси Invoke a utility with an altered nice value Версия 4 AT&T UNIX
nl Обработка на текст филтър за номериране на линии
nm C Програмиране напиши името на списък на обектни файлове
nohup Управление на процеси Извикай програма имунна за SIGHUP увисвания
od Разни Dump файлове in various formats Версия 1 AT&T UNIX
paste Обработка на текст Смеси съответни или последователни линии на файлове Версия 32V AT&T UNIX
patch Обработка на текст създай промени на файлове
pathchk Файлова система Провери файлови пътища
pax Разни преносим Portable archive interСмени 4.4BSD
pr Обработка на текст Принтирай файлове Версия 1 AT&T UNIX
Принтирайf Shell Програмиране напиши форматирен текст на изходното устройство 4.3BSD-Reno
prs SCCS Принтирай an SCCS файл
ps Управление на процеси Създай отчет на статуса на текущите процеси Версия 4 AT&T UNIX
pwd Файлова система Принтирай работещата директория
qalter спогателни програми за последователности от команди промени последователност от команди
qdel спогателни програми за последователности от команди изтрий последователност от команди
qhold спогателни програми за последователности от команди спри последователност от команди
qmove спогателни програми за последователности от команди Move batch jobs
qmsg спогателни програми за последователности от команди Изпрати съобщение на последователност от команди
qrerun спогателни програми за последователности от команди преизпълни работа за последователност от команди
qrls спогателни програми за последователности от команди разпусни работа за последователност от команди
qselect спогателни програми за последователности от команди избери работа за последователност от команди
qsig спогателни програми за последователности от команди сигнализирай работа за последователност от команди
qstat спогателни програми за последователности от команди Show status of batch jobs
qsub спогателни програми за последователности от команди изпрати скрипт
read Shell Програмиране прочети ред от стандардния вход
renice Управление на процеси задай удобни стойност на текущи процеси 4.0BSD
rm Файлова система Remove директория entries Версия 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Remove a delta from an SCCS файл
rmdir Файлова система премахни директория Версия 1 AT&T UNIX
sact SCCS Принтирай current SCCS файл-editing activity
sccs SCCS Преден край за SCCS подсистема
sed Обработка на текст Редактор на потоци Версия 7 AT&T UNIX
sh Shell Програмиране Shell, the standard command език interpreter Версия 7 AT&T UNIX (in earlier Версияs, sh was either the Thompson shell or the PWB shell)
sleep Shell Програмиране Суспендирай изпълнението за определен интервал Версия 4 AT&T UNIX
sort Обработка на текст сортирай, смеси или направи поредица за текстови файлове
split Разни разцепи файлове на парчета Версия 3 AT&T UNIX
strings C Програмиране намери низове за принтиране във файлове
strip C Програмиране премахни ненужната информация от изпълнимите файлове
stty Разни задай опциите на терминал
tabs Разни задай табове на терминала PWB UNIX
tail Обработка на текст копирай последната част на файл
talk Разни говори на различен потребител 4.2BSD
tee Shell Програмиране повтори, копирай стандартния изход
test Shell Програмиране Прецени / евалуирай израз
time Управление на процеси time a single command Версия 3 AT&T UNIX
touch Файлова система Смени файл access and modification times Версия 7 AT&T UNIX
tput Разни Смени terminal characteristics System V
tr Обработка на текст Translate characters Версия 4 AT&T UNIX
true Shell Програмиране Return true value
tsort Обработка на текст Topological sort Версия 7 AT&T UNIX
tty Разни Return user's terminal name Версия 1 AT&T UNIX
type Разни Displays how a name would be interpreted if used as a command
ulimit Разни Set or report файл size limit
umask Разни Get or set the файл mode creation mask
unalias Разни Remove alias definitions
uname Разни Return system name PWB UNIX
uncompress Разни Expand compressed данни 4.3BSD
unexpand Обработка на текст Convert spaces to tabs 3.0BSD
unget SCCS Undo a previous get of an SCCS файл
uniq Обработка на текст Report or filter out repeated lines in a файл Версия 3 AT&T UNIX
unlink Файлова система Call the unlink function Версия 1 AT&T UNIX
uucp Ne2rk System-to-system copy
uudecode Ne2rk Разкодирай бинарен файл 4.0BSD
uuencode Ne2rk Закодирай бинарен файл 4.0BSD
uustat Ne2rk uucp проверка на статус и контрол на работите
uux Управление на процеси Извикване на команда на отдалечен хост
val SCCS Валидирай SCCS файлове
vi Обработка на текст Визуален и екранно ориентиран едитор BSD
wait Управление на процеси Изчакай завършването на процеси
wc Обработка на текст Преброй броят на линиите, думите и байтовете на файл Версия 1 AT&T UNIX
what SCCS Идентифицирай SCCS файлове
who Системна администрация Покажи кой е на системата Версия 1 AT&T UNIX
write Разни Пиши на терминала на други потребители Версия 1 AT&T UNIX
xargs Shell Програмиране Построй списък от аргументи за извикването на команди PWB UNIX
yacc C Програмиране Още един Компилатор Компилатор (Yet Another compilator) PWB UNIX
zcat Обработка на текст Замести и свържи данни

Външни препраткиРедактиране

 
В Уикикниги има на разположение: