Списък на кримските ханове

Уикимедия списък

Това е пълен списък в хронологичен ред на кримските ханове от династията на Гиреите:

Години на власт Име
1441-1466 Хаджи I Герай
1466 Нур Девлет първи път
1466 Менгли I Герай първи път
1466-1468 Нур Девлет втори път
1468-1475 Менгли I Герай втори път
1475 Айдер
1475-1478 Нур Девлет трети път
1477 династията е временно отстранена от власт
1478-1515 Менгли I Герай трети път
1515-1523 Мехмед I Герай
1523 Гази I Герай
1523-1532 Саадет I Герай
1524 Ислям I Герай (едновременно със Саадет I Герай)
1532-1550 Сахиб I Герай
1550-1577 Девлет I Герай
1577-1584 Мехмед II Герай
1584 Саадет II Герай
1584-1588 Ислям II Герай
1588-1596 Гази II Герай първи път
1596 Фетх I Герай
1596-1607 Гази II Герай втори път
1607-1608 Тохтамаш Герай
1608-1610 Селямет I Герай
1610-1623 Джанибек Герай първи път
1623-1628 Мехмед III Герай
1628-1635 Джанибек Герай втори път
1635-1637 Инает Герай
1637-1641 Бахадър I Герай
1641-1644 Мехмед IV Герай първи път
1644-1654 Ислям III Герай
1654-1666 Мехмед IV Герай втори път
1666-1671 Адил Герай
1671-1678 Селим I Герай (Хаджи Селим Герай) първи път
1678-1683 Мурад Герай
1683-1684 Хаджи II Герай
1684-1691 Селим I Герай втори път
1691 Саадет III Герай
1691-1692 Сафа Герай
1692-1699 Селим I Герай трети път
1699-1702 Девлет II Герай първи път
1702-1704 Селим I Герай четвърти път
1704-1707 Гази III Герай
1707-1708 Каплан I Герай първи път
1709-1713 Девлет II Герай втори път
1713-1715 Каплан I Герай втори път
1716-1717 Девлет III Герай (Кара-Девлет Герай)
1717-1724 Саадет IV Герай
1724-1730 Менгли II Герай първи път
1730-1736 Каплан I Герай трети път
1736-1737 Фетих II Герай
1737-1740 Менгли II Герай втори път
1740-1743 Селямет II Герай
1743-1748 Селим II Герай
1748-1756 Арслан Герай първи път
1756-1758 Халим Герай
1758-1764 Къръм Герай първи път
1765-1767 Селим III Герай първи път
1767 Арслан Герай втори път
1767-1768 Максуд Герай
1768-1769 Къръм Герай втори път
1769-1770 Девлет IV Герай първи път
1770 Каплан II Герай
1770-1771 Селим III Герай втори път
1771-1775 Сахиб II Герай
1775-1777 Девлет IV Герай втори път
1777-1782 Шахин Герай първи път
1782 Бахадър II Герай
1782-1783 Шахин Герай втори път

† Управлението на Джанибек Герай в 1624 г. и Максуд Герай през 1771-1772 г. не се признава, защото макар де юре тези ханове да са формално утвърдени за такива от Високата порта, в лицето на османските султани, но те не успяват де факто да заемат поста, т.е. трона на Крим. През тези два периода Кримското ханство е реално управлявано от Мехмед III Герай и Сахиб II Герай съответно.

Споменаваните понякога ханове Шахбаз Герай (1787-1789) и Бахт Герай (1789-1792) също не са включени в този така да се каже официален списък на кримските владетели, защото и те реално не са управлявали, понеже Кримското ханство е присъединено към Руската империя през 1783 г. Под властта на тези двама предводители-водачи се е намирал Буджака, считайки се за съставна част от Кримското ханство.

Източниции

редактиране

Вижте също

редактиране