Списък на метеорните потоци

Списък на метеорните потоци по период редактиране

Януари редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Квадрантиди Воловар 1 януари-
5 януари
3 януари 15:20 +49 41 120 силен
Gamma-Veliden Корабни платна 1 януари-
15 януари
5 януари 08:20 -47 35 2 слаб
Alpha-Cruciden Южен кръст 6 януари-
28 януари
15 януари 12:48 -63 50 3 слаб
Делта-Канкриди Рак 1 януари-
31 януари
17 януари 08:40 +20 28 4 среден
Алфа-Хидриди Хидра 5 януари-
14 февруари
19 януари 08:52 -11 44 2 слаб
Eta-Cariniden Кил 14 януари-
27 януари
21 януари 10:40 -59 2 слаб
Alpha-Cariniden Кил 24 януари-
9 февруари
30 януари 06:20 -54 25 2 слаб

Февруари редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Delta-Veliden Корабни платна 22 януари-
21 февруари
5 февруари 08:44 -52 35 1 слаб
Alpha-Centauriden Центавър 28 януари-
21 февруари
8 февруари 14:00 -59 56 6 среден
Omicron-Centauriden Центавър 31 януари-
19 февруари
11 февруари 11:48 -56 51 2 слаб
Theta-Centauriden Центавър 23 януари-
12 март
21 февруари 14:00 -41 60 4 слаб
Февруарски Леониди Лъв 1 февруари-
28 февруари
няколко 11:00 +06 30 5 среден
Делта-Леониди Лъв 15 февруари-
10 март
24 февруари 11:12 +16 23 2 среден

Март редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Гама-Нормиди Ъгломер 25 февруари-
22 март
13 март 16:36 -51 56 8 среден
Виргиниди Дева 1 март-
15 април
няколко 13:00 -04 30 5 среден
Delta-Pavoniden Паун 11 март-
16 април
30 март 13:00 -05 31 5 слаб

Април редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Libriden Везни 15 април-
30 април
няколко 15:12 -18 30 5 среден
Лириди Лира 16 април-
25 април
22 април 18:04 +34 49 15 силен
Пи-Пупиди Кърма 15 април-
28 април
23 април 07:20 -45 18 варира непостоянен
Алфа-Боотиди Воловар 14 април-
12 май
28 април 14:32 +19 20 2 слаб
Мю-Виргиниди Дева 1 април-
12 май
29 април 15:08 -07 30 2 слаб

Май редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Омега-Каприкорниди Козирог 19 април-
15 май
2 май 21:00 -22 50 2 слаб
Ета-Аквариди Водолей 19 април-
28 май
6 май 22:32 -01 66 60 силен
Алфа-Скорпиди Скорпион 1 май-
31 май
16 май 16:12 -21 35 5 среден
Beta-Corona-Austrinids 23 април-
30 май
16 май 18:56 -40 45 3 слаб

Юни редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Омега-Скорпиди Скорпион 23 май-
15 юни
2 юни 15:56 -20 21 5 слаб
Arietiden Овен 22 май-
2 юли
7 юни 02:56 +24 38 54 силен
Tau-Herkuliden Херкулес 19 май-
19 юни
9 юни 15:44 +41 15 2 слаб
Сагитариди Стрелец 1 юни-
15 юли
19 юни 18:16 -23 30 5 среден
Ophiuchiden Змиеносец 17 юни-
26 юни
20 юни 17:20 -20 6 слаб
Tau-Cetiden Кит 18 юни-
4 юли
27 юни 01:36 -12 66 4 слаб
Юнски Боотиди Воловар 26 юни-
2 юли
27 юни 14:56 +48 18 варира непостоянен
Тау-Аквариди Водолей 19 юни-
5 юли
28 юни 22:48 -12 63 7 слаб
Theta-Ophiuchiden Змиеносец 4 юни-
15 юли
29 юни 16:36 -15 29 2 слаб

Юли редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Пегасиди Пегас 7 юли-
13 юли
9 юли 22:40 +15 70 3 среден
Юлски Фенициди Феникс 10 юли-
16 юли
13 юли 02:08 -48 47 варира непостоянен
Алфа-Цигниди Лебед 11 юли-
30 юли
18 юли 20:20 +47 37 2 слаб
Сигма-Каприкорниди Козирог 15 юли-
11 август
20 юли 20:28 -15 30 5 слаб
Писцес-Аустриниди 15 юли-
10 август
28 юли 22:44 -30 35 5 среден
Южни Делта-Аквариди Водолей 12 юли-
19 август
28 юли 22:36 -16 41 20 силен
Алфа-Каприкорниди Козирог 3 юли-
15 август
30 юли 20:28 -10 23 4 среден

Август редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Южни Йота-Аквариди Водолей 25 юли-
15 август
4 август 22:16 -15 34 2 среден
Северни Делта-Аквариди Водолей 15 юли-
25 август
8 август 22:20 -05 42 4 среден
Персеиди Персей 17 юли-
24 август
12 август 03:04 +58 59 90 силен
Капа-Цигниди Лебед 3 август-
25 август
18 август 19:04 +59 25 3 среден
Северни Йота-Аквариди Водолей 11 август-
31 август
20 август 21:48 -06 31 3 среден
Pi-Eridaniden Еридан 20 август-
5 септември
25 август 03:28 -15 59 4 слаб
Gamma-Doradiden Златна рибка 19 август-
6 септември
28 август 04:36 -50 41 5 слаб

Септември редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Алфа-Ауригиди Колар 25 август-
5 септември
1 септември 05:36 +42 66 10 среден
Септемврийски Персеиди Персей 5 септември-
10 октомври
8 септември 04:00 +47 64 6 среден
Ariiden-Trianguliden Жертвеник и Триъгълник 9 септември-
16 септември
12 септември 02:00 +29 35 3 слаб
Писциди Риби 1 септември-
30 септември
20 септември 00:32 00 26 3 среден
Капа-Аквариди Водолей 8 септември-
30 септември
20 септември 22:36 -02 16 3 слаб

Октомври редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Oktober-Arietiden Овен 1 октомври-
31 октомври
8 октомври 02:08 +08 28 5 среден
Giacobiniden Дракон 6 октомври-
10 октомври
8 октомври 17:28 +54 20 варира непостоянен
Делта-Ауригиди Колар 22 септември-
23 октомври
10 октомври 05:40 +52 64 6 среден
Епсилон-Джеминиди Близнаци 14 октомври-
27 октомври
18 октомври 06:48 +27 70 2 слаб
Ориониди Орион 2 октомври-
7 ноември
21 октомври 06:20 +16 66 20 силен
Leo-Minoriden Малък лъв 21 октомври-
23 октомври
22 октомври 10:48 +37 62 2 слаб

Ноември редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Южни Тауриди Телец 1 октомври-
25 ноември
5 ноември 03:28 +13 27 5 среден
Delta-Eridaniden Еридан 6 ноември-
29 ноември
10 ноември 03:52 -09 31 2 слаб
Северни Тауриди Телец 1 октомври-
25 ноември
12 ноември 03:52 +22 29 5 среден
Дзета-Пупиди Кърма 2 ноември-
20 декември
13 ноември 07:48 -42 41 3 слаб
Леониди Лъв 14 ноември-
21 ноември
17 ноември 10:12 +22 71 варира непостоянен
Алфа-Моноцеротиди Еднорог 15 ноември-
25 ноември
21 ноември 07:50 +01 60 варира непостоянен

Декември редактиране

Метеорен поток Радиант в
съзвездие:
Период Максимум Ректасцензия Деклинация Скорост
km/s
Зенитно
часово
число
Сила
Хи-Ориониди Орион 25 ноември-
31 декември
2 декември 05:28 +23 28 3 среден
Декемврийски Фенициди Феникс 28 ноември-
9 декември
6 декември 01:12 -53 18 варира непостоянен
Моноцеротиди Еднорог 27 ноември-
17 декември
9 декември 06:40 +08 42 3 среден
Сигма-Хидриди Хидра 3 декември-
15 декември
12 декември 08:28 +02 58 2 среден
Puppiden-Veliden Кърма и Корабни платна 1 декември-
15 декември
7 декември 08:12 -45 40 10 среден
Джеминиди Близнаци 7 декември-
17 декември
14 декември 07:28 +33 35 120 силен
Кома Беренициди Косите на Вероника 12 декември-
23 януари
20 декември 11:40 +25 65 5 среден
Урсиди Голяма мечка 17 декември-
26 декември
22 декември 14:28 +76 33 10 силен

Външни препратки редактиране