Списък на народните представители в Четиридесет и първото народно събрание

Това е списък на народните представители в XLI народно събрание:

Име Парламентарна група длъжност от дата прекратени
пълномощия
Красимир Любомиров Велчев ГЕРБ председател на ПГ 9 февруари 2011 14 март 2013
Валентин Алексиев Николов ГЕРБ зам.-председател на ПГ 16 февруари 2011 23 март 2012[1]
Димитър Борисов Главчев ГЕРБ зам.-председател на ПГ 16 февруари 2011 14 март 2013
Искра Фидосова Искренова ГЕРБ зам.-председател на ПГ 9 февруари 2011 14 март 2013
Тодор Атанасов Димитров ГЕРБ зам.-председател на ПГ 9 февруари 2011 14 март 2013
Александър Руменов Ненков ГЕРБ секретар на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Александър Стойчев Стойков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Анастас Василев Анастасов ГЕРБ член 14 юли 2009 1 ноември 2012[2]
Анатолий Великов Йорданов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Ангел Георгиев Даскалов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Антоний Венциславов Кръстев ГЕРБ член 6 април 2012[3] 14 март 2013
Антоний Йорданов Йорданов ГЕРБ член 26 август 2009[4] 14 март 2013
Аспарух Бочев Стаменов ГЕРБ член 30 юли 2009[5] 14 март 2013
Атанас Станкев Камбитов ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2012[6]
Борис Крумов Грозданов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Валентин Тончев Микев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Валери Маринов Ангелов ГЕРБ член 6 април 2012[7] 14 март 2013
Ваня Донева Георгиева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Величка Николова Шопова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Веселин Велков Давидов ГЕРБ член 9 ноември 2011[8] 14 март 2013
Владимир Цветанов Тошев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Владислав Евгениев Димитров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Вяра Димитрова Петрова ГЕРБ член 16 февруари 2011[9] 14 март 2013
Галина Димитрова Банковска ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Галина Стефанова Милева-Георгиева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Геновева Иванова Алексиева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Георгиев Плачков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Иванов Андонов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Иванов Икономов ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2011[6]
Гинче Димитрова Караминова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Даниел Георгиев Георгиев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Даниела Димитрова Миткова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Даниела Маринова Петрова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Делян Александров Добрев ГЕРБ член 14 юли 2009 19 май 2011[10]
Десислава Вълчева Атанасова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Десислава Жекова Танева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Джема Маринова Грозданова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Диан Тодоров Червенкондев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Диана Иванова Йорданова ГЕРБ член 9 ноември 2011[11] 14 март 2013
Димитър Бойчев Петров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Димитър Иванов Аврамов ГЕРБ член 14 юли 2009 19 юли 2012[12]
Димитър Йорданов Атанасов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Димитър Николов Лазаров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Доброслав Дилянов Димитров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Евгени Димитров Стоев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Едуард Иванов Стойчев ГЕРБ член 12 януари 2012[13] 20 януари 2012[14]
Емануил Младенов Манолов ГЕРБ член 12 януари 2012[15] 4 април 2012[16]
Емануела Здравкова Спасова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Емил Делчев Димитров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Емил Димитров Гущеров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Емил Димитров Караниколов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Емил Йорданов Радев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Живко Веселинов Тодоров ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2011[6]
Златко Димитров Тодоров ГЕРБ член 4 април 2012[17] 14 март 2013
Зоя Янева Георгиева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Ивайло Ангелов Московски ГЕРБ член 26 март 2012[18] 28 март 2012[19]
Ивайло Георгиев Тошев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Атанасов Алексиев ГЕРБ член 27 юли 2009[20] 4 ноември 2011[6]
Иван Дечков Колев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Димитров Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Йорданов Божилов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Петров Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Стефанов Вълков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Тодоров Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2011[6]
Ивелин Николаев Николов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Иво Тенев Димов ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2011[21]
Илия Иванов Пашев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Ирена Любенова Соколова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Йоана Милчева Кирова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Йордан Георгиев Андонов ГЕРБ член 9 ноември 2011[22] 14 март 2013
Йордан Петров Николов ГЕРБ член 12 януари 2012[23] 20 януари 2012[14]
Катя Ангелова Чалъкова ГЕРБ член 9 ноември 2011[24] 14 март 2013
Катя Костова Колева ГЕРБ член 9 ноември 2011[25] 14 март 2013
Кирил Боянов Калфин ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Костадин Василев Язов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Красимир Георгиев Ципов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Красимир Неделчев Минчев ГЕРБ член 14 юли 2009 2 май 2012[26]
Красимир Петров Петров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Красимира Щерева Симеонова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Лили Боянова Иванова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Лилия Кирилова Христова ГЕРБ член 25 януари 2012[27] 14 март 2013
Лъчезар Богомилов Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Любен Петров Татарски ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Любомила Станиславова Станиславова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Менда Кирилова Стоянова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Мирослав Николов Петков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Мирослав Петков Маринов ГЕРБ член 2 април 2012[28] 14 март 2013
Митко Живков Захов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Михаил Владимиров Владов ГЕРБ член 28 март 2012[29] 14 март 2013
Михаил Ненов Николовски ГЕРБ член 14 юли 2009 9 май 2012[30]
Моника Ханс Панайотова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Недялко Живков Славов ГЕРБ член 9 ноември 2011[31] 14 март 2013
Недялко Тенев Недялков ГЕРБ член 14 юли 2009 12 януари 2012[32]
Нели Иванова Калнева-Митева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Никола Иванов Белишки ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2011[6]
Николай Горанов Коцев ГЕРБ член 14 юли 2009 30 март 2012[19]
Николай Димитров Костадинов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Николай Нанков Нанков ГЕРБ член 10 май 2012[33] 16 май 2012[34]
Николай Петков Петков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Николай Тодоров Мелемов ГЕРБ член 14 юли 2009 4 ноември 2012[6]
Николай Хинков Рашев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Павел Илиев Димитров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Петко Валентинов Петков ГЕРБ член 7 ноември 2011[35] 14 март 2013
Петър Иванов Даскалов ГЕРБ член 28 март 2012[36] 14 март 2013
Петър Илиев Якимов ГЕРБ член 26 юли 2012[37] 14 март 2013
Петър Методиев Петров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Пламен Георгиев Цеков ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Пламен Дулчев Нунев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Пламен Тачев Петров ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Пламен Тенев Русев ГЕРБ член 9 ноември 2011[38] 14 март 2013
Ралица Тодорова Ангелова ГЕРБ член 3 май 2012[39] 14 март 2013
Румен Иванов Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Румен Кирев Данев ГЕРБ член 26 май 2011[40] 14 март 2013
Румен Стефанов Стоилов ГЕРБ член 24 февруари 2010 14 март 2013
Светлана Ангелова Найденова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Светлин Димитров Танчев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Светомир Константинов Михайлов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Светослав Неделчев Неделчев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Светослав Тончев Тончев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Свилен Николов Крайчев ГЕРБ член 14 юли 2009 11 януари 2012[32]
Силвия Анастасова Хубенова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Снежана Георгиева Дукова ГЕРБ член 26 август 2009[41] 14 март 2013
Станислав Стоянов Иванов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Станка Лалева Шайлекова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Стефан Господинов Господинов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Стефан Иванов Дедев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Стефани Михнева Михайлова ГЕРБ член 20 ноември 2009[42] 14 март 2013
Стоян Янков Гюзелев ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Таня Димитрова Въжарова ГЕРБ член 23 юни 2010[43] 14 март 2013
Теодора Радкова Георгиева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Фани Иванова Христова ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Христина Иванова Янчева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Христо Георгиев Чаушев ГЕРБ член 25 януари 2012[44] 14 март 2013
Христо Димитров Христов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Христофор Неделчев Ачков ГЕРБ член 22 май 2012[45] 14 март 2013
Цвета Вълчева Караянчева ГЕРБ член 29 юли 2009 14 март 2013
Цветан Емилов Сичанов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Цветомир Цвятков Михов ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Цецка Цачева Данговска ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Юлиана Генчева Колева ГЕРБ член 14 юли 2009 14 март 2013
Янко Иванов Здравков ГЕРБ член 29 юли 2009 14 март 2013
Сергей Дмитриевич Станишев Коалиция за България председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Александър Владимиров Радославов Коалиция за България зам.-председател на ПГ 29 юли 2009[46] 14 март 2013
Ангел Петров Найденов Коалиция за България зам.-председател на ПГ 29 юли 2009 14 март 2013
Михаил Райков Миков Коалиция за България зам.-председател на ПГ 29 юли 2009 14 март 2013
Петър Владимиров Димитров Коалиция за България зам.-председател на ПГ 29 юли 2009 14 март 2013
Мая Божидарова Манолова Коалиция за България секретар на ПГ 29 юли 2009 14 март 2013
Андрей Лазаров Пантев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Анна Георгиева Янева Коалиция за България член 14 юли 2009 29 юни 2012[47]
Антон Константинов Кутев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Асен Димитров Гагаузов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Атанас Тодоров Мерджанов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Бойко Стефанов Великов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Валентина Василева Богданова Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Ваня Чавдарова Добрева Коалиция за България член 4 юли 2012[48] 14 март 2013
Георги Георгиев Пирински Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Данаилов Петърнейчев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Тодоров Божинов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Чавдаров Анастасов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Димитър Ангелов Горов Коалиция за България член 17 ноември 2009[49] 14 март 2013
Димитър Стоянов Дъбов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Димчо Димитров Михалевски Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Добрин Ненов Данев Коалиция за България член 6 юни 2012[50] 14 март 2013
Драгомир Велков Стойнев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Евгений Желев Желев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Емилия Радкова Масларова Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Захари Димитров Георгиев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Ивелин Николов Николов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Кирил Николаев Добрев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Корнелия Петрова Нинова Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Любен Андонов Корнезов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова Коалиция за България член 14 юли 2009 31 май 2012[51]
Милена Иванова Христова Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Пенко Атанасов Атанасов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Петър Атанасов Курумбашев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Петър Василев Мутафчиев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Пламен Василев Орешарски Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Румен Иванов Такоров Коалиция за България член 14 юли 2009[52] 14 март 2013
Румен Йорданов Петков Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Румен Стоянов Овчаров Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Спас Янев Панчев Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Стефан Ламбов Данаилов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Янаки Боянов Стоилов Коалиция за България член 14 юли 2009 14 март 2013
Ахмед Демир Доган ДПС председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Йордан Кирилов Цонев ДПС зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Камен Костов Костадинов ДПС зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Лютви Ахмед Местан ДПС зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Ремзи Дурмуш Осман ДПС зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Юнал Саид Лютфи ДПС зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Четин Хюсеин Казак ДПС секретар на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Алиосман Ибраим Имамов ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Ариф Сами Агуш ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Белгин Фикри Шукри ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Георги Велков Колев ДПС член 14 юли 2009 1 ноември 2011[53]
Гюнай Хасан Сефер ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Гюнер Фариз Сербест ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Делян Славчев Пеевски ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Джевдет Ибрям Чакъров ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Дурхан Мехмед Мустафа ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Елин Елинов Андреев ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Емел Етем Тошкова ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Емил Кирилов Иванов ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Ердоан Мустафов Ахмедов ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Искра Димитрова Михайлова-Копарова ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Митхат Мехмед Табаков ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Митхат Сабри Метин ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Муса Джемал Палев ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Неджми Ниязи Али ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Нигяр Сахлим Джафер ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Петя Николова Раева ДПС член 14 юли 2009[54] 14 март 2013
Рамадан Байрам Аталай ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Тунджай Османов Наимов ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Тунчер Мехмедов Кърджалиев ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Хамид Бари Хамид ДПС член 9 ноември 2011[55] 14 март 2013
Хасан Ахмед Адемов ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Хасан Илияз Хаджихасан ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Христо Дамянов Бисеров ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Юнал Тасим Тасим ДПС член 14 юли 2009[56] 14 март 2013
Янко Александров Янков ДПС член 14 юли 2009 14 март 2013
Бисерка Борова Петрова независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Валентин Николов Иванов независим член 26 май 2011 14 март 2013
Венцислав Василев Върбанов независим член 25 февруари 2010 14 март 2013
Георги Цвятков Терзийски независим член 24 февруари 2010 14 март 2013
Дарин Величков Матов независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Димитър Асенов Колев независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Димитър Йорданов Чукарски независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Емил Генов Василев независим член 14 април 2010[57] 14 март 2013
Камен Маринов Петков независим член 10 декември 2010 14 март 2013
Касим Исмаил Дал независим член 20 януари 2011 14 март 2013
Кирил Владимиров Гумнеров независим член 26 май 2011 14 март 2013
Корман Якубов Исмаилов независим член 21 април 2011 14 март 2013
Кристияна Методиева Петрова независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Марио Иванов Тагарински независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Огнян Андонов Пейчев независим член 26 май 2011 14 март 2013
Стоян Иванов Иванов независим член 13 юли 2011 14 март 2013
Тодор Димитров Великов независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Яне Георгиев Янев независим член 9 декември 2009 14 март 2013
Волен Николов Сидеров Партия Атака председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Десислав Славов Чуколов Партия Атака зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Станислав Тодоров Станилов Партия Атака зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Борислав Тодоров Стоянов Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Венцислав Асенов Лаков Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Деница Стоилова Гаджева Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Димитър Анастасов Карбов Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Калина Венелинова Крумова Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Любомир Владимиров Владимиров Партия Атака член 14 юли 2009[58] 14 март 2013
Николай Янков Пехливанов Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Огнян Димитров Тетимов Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Огнян Стоичков Янакиев Партия Атака член 14 юли 2009[59] 14 март 2013
Павел Димитров Шопов Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Петър Иванов Хлебаров Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Цвета Алипиева Георгиева Партия Атака член 14 юли 2009[60] 14 март 2013
Явор Божилов Нотев Партия Атака член 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Йорданов Костов Синята коалиция съпредседател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Мартин Димитров Димитров Синята коалиция съпредседател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Ваньо Евгениев Шарков Синята коалиция зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Иван Николаев Иванов Синята коалиция зам.-председател на ПГ 14 юли 2009 14 март 2013
Любомир Тодоров Иванов Синята коалиция секретар на ПГ 24 февруари 2010 14 март 2013
Асен Йорданов Агов Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Веселин Методиев Петров Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Димо Георгиев Гяуров Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Екатерина Иванова Михайлова Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Йордан Иванов Бакалов Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Кирчо Димитров Димитров Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Лъчезар Благовестов Тошев Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
Михаил Рашков Михайлов Синята коалиция член 14 октомври 2009 14 март 2013
Цветан Костов Костов Синята коалиция член 14 юли 2009 14 март 2013
 1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 26 от 30 март 2011 г.
 2. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 85 от 6 ноември 2012 г.
 3. Решение № 1754-НС от 4 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София, Антоний Венциславов Кръстев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Едуард Иванов Стойчев. Обн. ДВ. бр. 29 от 10 април 2012 г.
 4. Решение № НС-247 от 20 август 2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 16. многомандатен избирателен район – Пловдив, Антоний Йорданов Йорданов от лис­тата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иван Борисов Тотев. Обн. ДВ. бр. 69 от 28 август 2009 г.
 5. Решение № НС-242 от 29 юли 2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район — Великотърновски, Аспарух Бочев Стаменов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Людмил Хараламбев Гецов. Обн. ДВ. бр. 62 от 4 август 2009 г.
 6. а б в г д е ж Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 88 от 8 ноември 2011 г.
 7. Решение № 1755-НС от 4 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Шести многомандатен изборен район – Враца, Валери Маринов Ангелов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Мирослав Петков Маринов. Обн. ДВ. бр. 29 от 10 април 2012 г.
 8. Решение № 1469-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен район – Благоевград, Веселин Велков Давидов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Георги Иванов Икономов. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 9. Решение № НС-261 от 10 февруари 2011 г. за обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район – Бургаски, Вяра Димитрова Петрова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Божидар Димитров Стоянов. Обн. ДВ. бр. 14 от 15 февруари 2011 г.
 10. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2011 г.
 11. Решение № 1470-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен избирателен район – Бургас, Диана Иванова Йорданова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иван Атанасов Алексиев. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 12. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 56 от 24 юли 2012 г.
 13. Решение № 1565-НС от 12 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 3. многомандатен избирателен район – Варна, Емануил Младенов Манолов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Свилен Николов Крайчев. Обн. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2012 г.
 14. а б Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 7 от 24 януари 2012 г.
 15. Решение № 1746-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София, Едуард Иванов Стойчев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Михаил Владимиров Владов. Обн. ДВ. бр. 28 от 6 април 2012 г.
 16. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 29 от 10 април 2012 г.
 17. Решение № 1745-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен район – Монтана, Златко Димитров Тодоров от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Пламен Георгиев Цеков. Обн. ДВ. бр. 28 от 6 април 2012 г.
 18. Решение № 1733-НС от 26 март 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен избирателен район – София, Ивайло Ангелов Московски от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Валентин Алексиев Николов. Обн. ДВ. бр. 26 от 30 март 2012 г.
 19. а б Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 27 от 3 април 2012 г.
 20. Решение № 239 от 23 юли 2009 г. за обявяване за избран за народен представител във 2. многомандатен избирателен район — Бургаски, Иван Атанасов Алексиев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Тодор Жаков Йосифов. Обн. ДВ. бр. 60 от 30 юли 2009 г.
 21. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 88 от 8 ноември 2012 г.
 22. Решение № 1468-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 1. многомандатен избирателен район – Благоевград, Йордан Георгиев Андонов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Атанас Станкев Камбитов. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 23. Решение № 1566-НС от 12 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Йордан Петров Николов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Недялко Тенев Недялков. Обн. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2012 г.
 24. Решение № 1483-НС от 8 ноември 2011 г. за обявяване за избрана за народен представител в 29. многомандатен избирателен район – Хасково, Катя Ангелова Чалъкова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иво Тенев Димов. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 25. Решение № 1471-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избрана за народен представител в 7. многомандатен избирателен район – Габрово, Катя Костова Колева от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иван Тодоров Иванов. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 26. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 34 от 4 май 2012 г.
 27. Решение № 1577-НС от 23 януари 2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в 3. многомандатен избирателен район – Варна, Лилия Кирилова Христова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Емануил Младенов Манолов. Обн. ДВ. бр. 8 от 27 януари 2012 г.
 28. Решение № 1747-НС от 2 април 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Шести многомандатен изборен район – Враца, Мирослав Петков Маринов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Николай Горанов Коцев. Обн. ДВ. бр. 26 от 6 април 2012 г.
 29. Решение № 1742-НС от 28 март 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и трети многомандатен избирателен район – София, Михаил Владимиров Владов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Ивайло Ангелов Московски. Обн. ДВ. бр. 27 от 3 април 2012 г.
 30. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 37 от 15 май 2012 г.
 31. Решение № 1473-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 22. многомандатен избирателен район – Смолян, Недялко Живков Славов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Николай Тодоров Мелемов. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 32. а б Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 5 от 17 януари 2011 г.
 33. Решение № 1833-НС от 10 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Единадесети многомандатен изборен район – Ловеч, Николай Нанков Нанков от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Михаил Ненов Николовски. Обн. ДВ. бр. 38 от 18 май 2012 г.
 34. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 39 от 22 май 2012 г.
 35. Решение № 1472-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен избирателен район – Пазарджик, Петко Валентинов Петков от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Никола Иванов Белишки. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 36. Решение № 1725-НС от 22 март 2012 г. Обн. ДВ. бр. 25 от 27 март 2012 г.
 37. Решение № 1929-НС от 23 юли 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Дванадесети многомандатен изборен район – Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Димитър Иванов Аврамов. Обн. ДВ. бр. 57 от 27 юли 2012 г.
 38. Решение № 1474-НС от 7 ноември 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Пламен Тенев Русев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Живко Веселинов Тодоров. Обн. ДВ. бр. 89 от 11 ноември 2011 г.
 39. Решение № 1811-НС от 2 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Тридесети многомандатен изборен район – Шумен, Ралица Тодорова Ангелова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Красимир Неделчев Минчев. Обн. ДВ. бр. 35 от 8 май 2012 г.
 40. Решение № 9-НС от 19 май 2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен район – Хасково, Румен Кирев Данев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Делян Александров Добрев. Обн. ДВ. бр. 40 от 27 май 2011 г.
 41. Решение № НС-246 от 20 август 2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 25. многомандатен избирателен район – София, Снежана Георгиева Дукова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Владислав Иванов Горанов. Обн. ДВ. бр. 69 от 28 август 2009 г.
 42. Решение № НС-254 от 19 ноември 2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район – София, Стефани Михнева Михайлова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Йорданка Асенова Фандъкова. Обн. ДВ. бр. 94 от 27 ноември 2009 г.
 43. Решение № НС-260 от 17 юни 2010 г. за обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район – София, Таня Димитрова Въжарова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Стоян Тодоров Мавродиев. Обн. ДВ. бр. 47 от 22 юни 2010 г.
 44. Решение № 1578-НС от 23 януари 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Христо Георгиев Чаушев от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Йордан Петров Николов. Обн. ДВ. бр. 8 от 27 януари 2012 г.
 45. Решение № 1845-НС от 17 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Единадесети многомандатен изборен район – Ловеч, Христофор Неделчев Ачков от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Николай Нанков Нанков. Обн. ДВ. бр. 39 от 22 май 2012 г.
 46. Решение № НС-233 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.
 47. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 51 от 6 юли 2012 г.
 48. Решение № 1908-НС от 2 юли 2012 г. за обявяване за избрана за народен представител в Двадесет и трети многомандатен изборен район – София, Ваня Чавдарова Добрева от листата на Коалиция за България на мястото на Анна Георгиева Янева. Обн. ДВ. бр. 51 от 6 юли 2012 г.
 49. Решение № НС-253 от 12 ноември 2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 11. многомандатен избирателен район — Ловеч, Димитър Ангелов Горов от листата на коалиция „Коалиция за България“ на мястото на Евгений Василев Узунов. Обн. ДВ. бр. 92 от 20 ноември 2009 г.
 50. Решение № 1865-НС от 31 май 2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Деветнадесети многомандатен изборен район – Русе, Добрин Ненов Данев от листата на Коалиция за България на мястото на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова. Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2012 г.
 51. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2012 г.
 52. Решение № НС-232 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.
 53. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Обн. ДВ. бр. 81 от 18 октомври 2011 г.
 54. Решение № НС-228 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.
 55. Решение № 1455-НС от 1 ноември 2011 г. Обн. ДВ. бр. 86 от 3 ноември 2011 г.
 56. Решение № НС-230 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.
 57. Решение № НС-258 от 7 април 2010 г. за обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район – Великотърновски, Емил Генов Василев от листата на политическа партия „Ред, законност и справедливост“ на мястото на Цветан Асенов Цветанов. Обн. ДВ. бр. 28 от 13 април 2010 г.
 58. Решение № НС-227 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр 52 от 10 юли 2009 г.
 59. Решение № НС-234 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.
 60. Решение № НС-226 от 8 юли 2009 г. Обн. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г.

Източници

редактиране