Списък на партизанските отряди от Вардарска Македония

Това е списък на югославските партизански отряди, участвали в Комунистическата съпротива във Вардарска Македония.

Отряд Дата на създаване Място на създаване Командир Политически комисар
Битолски народоосвободителен партизански отряд „Гоце Делчев“ 22 май 1943 село Прекопана, планина Вич Тодор Ангелевски
Никола Канински
Петре Новачевски
Битолски народоосвободителен партизански отряд „Пелистер“ 22 април 1942 село Лавци, Баба планина Георги Наумов Димитър Николовски
Битолски народоосвободителен партизански отряд „Яне Сандански“ 8 септември 1942 село Лавци Тодор Ангелевски Ванчо Пъркев
Битолско-преспански партизански отряд „Даме Груев“ 6 юни 1942 село Златари, планина Бигла Гьоре Велковски Йосиф Йосифовски
Брегалнишки народоосвободителен партизански отряд „Гоце Делчев“ 19 май 1943 местността Пчеларник Тодор Арсов
Ванчо Пъркев
Велешки народоосвободителен партизански отряд „Пере Тошев“ втората половина на май 1942 планината Лисец, край Велес Мице Козароски
Велешко-прилепски народоосвободителен партизански отряд „Трайче Петкановски“ края на април 1944 край Велес Боро Мокров
Велешко-прилепски народоосвободителен партизански отряд „Димитър Влахов“ втората половина септември 1942 Габровник Мице Козароски Трайко Бошковски
Народоосвободителен партизански отряд „Дримкол“ втората половина на август 1943 местността Свети Спас, край Вевчани
Гевгелийски народоосвободителен партизански отряд „Сава Михайлов“ първата половина на май 1943 Кожух планина
Гевгелийско-струмишки народоосвободителен партизански отряд 12 април 1944 село Тресино, Егейска Македония
Кичевски народоосвободителен партизански отряд „Козяк“ 25 април 1943 планина Яма
Карадачки народоосвободителен партизански отряд 12 октомври 1941 местността Менкова колиба, край Куманово Боро Менков Перо Георгиев
Кичевско-мавровски народоосвободителен партизански отряд 21 май 1943 планината Яма Иван Дойчинов Мино Богданов
Козячки народоосвободителен партизански отряд 12 октомври 1941 местността Студена вода, край Куманово Любомир Здравковски Киро Нацев
Копачки народоосвободителен партизански отряд средата на септември 1943 между Кичево и село Извор
Крушевски народоосвободителен партизански отряд „Питу Гули“ 19 юли 1942 Груева Нива, планината Осой Мише Ивановски Наум Наумовски
Кумановски народоосвободителен партизански отряд 26 юни 1943 село Пелинце Борис Поцков Благое Стефков
Народоосвободителен партизански отряд „Малесия“ август 1943 Малесия
Малешевски народоосвободителен партизански отряд 25 август 1944 местността Паруца, планина Плачковица
Мавровско-Гостиварски народоосвободителен партизански отряд „Кораб“ 30 септември 1942 района на Маврово Илия Антевски
Мариовски народоосвободителен партизански отряд юни 1944 край Мариово
Първи поречки партизански отряд 19 май 1944 Поречие
Прилепски партизански отряд „Гоце Делчев“ 11 октомври 1941 връх Червена стена Трайко Бошковски
Прилепски народоосвободителен партизански отряд „Гьорче Петров“ 21 септември 1942 Габровник
Скопски народоосвободителен партизански отряд 22 юни 1941 Скопска Църна Гора Даме Крапчев
Народоосвободителен партизански отряд „Славей“ 30 юни 1943 планина Славей
Струмишки народоосвободителен партизански отряд 18 август 1944 планина Плачковица
Тиквешки народоосвободителен партизански отряд „Добри Даскалов“ 3 май 1943 планина Вишешница, край Кавадарци Никола Минчев Димитър Ангелов – Габерот
Албански партизански отряд юли 1943 планина Стогово
Трети кичевски народоосвободителен партизански отряд лятото на 1944