Списък на планините в България

Уикимедия списък

Списъкът на планини и дяловете на планините в България се състои от две части: Списък на планини и дяловете на планините в България по азбучен ред и Списък на планини и дяловете на планините в България по региони. В двата списъка са включени всичките 227 на брой дялове на планини, планински масиви, ридове, възвишения, плата, височини, хълмове и други описани в Географски речник на България“, София 1980 г., най-пълното и подробно издание за географските обекти в България.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Списък по региони

редактиране

Долупоместеният списък на планините в България по региони, не е съобразен с множеството опити за физикогеографско делене на България, правен от различни учени през последните 80 години, на базата на различни показатели – геоложки строеж, геоморфоложки дадености, климатични особености и други. Позволил съм си всичките 227 планини, планински дялове, планински масиви, възвишения, ридове, плата, височини и други да ги групирам в 7 региона на географски принцип:

  • Дунавска равнина – 23 плата, ридове и височини;
  • Предбалкана – 48 планини, ридове, плата, височини и хълмисти области;
  • Стара планина – 39 планини и планински масиви;
  • Средна гора – 23 планини, ридове, възвишения и планински прагове (към този регион са включени планинските прагове, свързващи Стара планина със Средна гора в Подбалканските котловини и Овчите хълмове в Горнотракийската низина);
  • Планини и ридове в Западна и Югозападна България – 43 броя;
  • Родопите – 37 планини, планински дялове, ридове, и височини;
  • Планини, ридове, възвишения и височини в Югоизточна България – 14 броя.

Възвишения, височини, ридове и плата в Дунавската равнина

редактиране

Планини, ридове и височини в Предбалкана

редактиране

Планини и планински масиви в Стара планина

редактиране

Планини и ридове в Средна гора

редактиране

Планини в Западна и Югозападна България

редактиране

Планини, планински дялове, ридове и височини в Родопите

редактиране

Планини, възвишения, ридове и височини в Югоизточна България

редактиране

Източници

редактиране