Списък на планините в България

Уикимедия списък

Списъкът на планини и дяловете на планините в България се състои от две части: Списък на планини и дяловете на планините в България по азбучен ред и Списък на планини и дяловете на планините в България по региони. В двата списъка са включени всичките 227 на брой дялове на планини, планински масиви, ридове, възвишения, плата, височини, хълмове и други описани в Географски речник на България“, София 1980 г., най-пълното и подробно издание за географските обекти в България.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

АРедактиране

БРедактиране

ВРедактиране

ГРедактиране

ДРедактиране

ЕРедактиране

ЖРедактиране

ЗРедактиране

ИРедактиране

КРедактиране

ЛРедактиране

МРедактиране

НРедактиране

ОРедактиране

ПРедактиране

РРедактиране

СРедактиране

ТРедактиране

УРедактиране

ФРедактиране

ХРедактиране

ЦРедактиране

ЧРедактиране

ШРедактиране

ЯРедактиране

Списък по региониРедактиране

Долупоместеният списък на планините в България по региони, не е съобразен с множеството опити за физикогеографско делене на България, правен от различни учени през последните 80 години, на базата на различни показатели – геоложки строеж, геоморфоложки дадености, климатични особености и други. Позволил съм си всичките 227 планини, планински дялове, планински масиви, възвишения, ридове, плата, височини и други да ги групирам в 7 региона на географски принцип:

  • Дунавска равнина – 23 плата, ридове и височини;
  • Предбалкана – 48 планини, ридове, плата, височини и хълмисти области;
  • Стара планина – 39 планини и планински масиви;
  • Средна гора – 23 планини, ридове, възвишения и планински прагове (към този регион са включени планинските прагове, свързващи Стара планина със Средна гора в Подбалканските котловини и Овчите хълмове в Горнотракийската низина);
  • Планини и ридове в Западна и Югозападна България – 43 броя;
  • Родопите – 37 планини, планински дялове, ридове, и височини;
  • Планини, ридове, възвишения и височини в Югоизточна България – 14 броя.

Възвишения, височини, ридове и плата в Дунавската равнинаРедактиране

Планини, ридове и височини в ПредбалканаРедактиране

Планини и планински масиви в Стара планинаРедактиране

Планини и ридове в Средна гораРедактиране

Планини в Западна и Югозападна БългарияРедактиране

Планини, планински дялове, ридове и височини в РодопитеРедактиране

Планини, възвишения, ридове и височини в Югоизточна БългарияРедактиране

ИзточнициРедактиране