Списък на реките в Полша

Уикимедия списък

Реките в Полша образуват сравнително гъста речна мрежа. Повечето от тях принадлежат към водосборните басейни на две големи реки Висла и Одра, като техните водосборни басейни покриват съответно 54,0% и 33,9% от територията на страната.[1]. Разпределението на територията на Полша по водосборни е следното: Балтийско море – 99,7%, Черно море – 0,2%, Северно море – 0,1%. Главните реки на Полша Висла и Одра водят началото си съответно в Западните Карпати и Судетите и пресичат страната от юг на север. Подхранването на повечето реки е снежно-дъждовно, като през есента и пролетта има ясно изразени пълноводия, а през зимата и втората половина на лятото оттокът силно намалява. През зимния период някои от по-малките реки замръзват от 1 до 4 месеца. Оттокът на големите реки е изкуствено урегулиран чрез различни водни съоръжения. Постоянно корабоплаване се извършва по реките: Одра, Висла, Варта, Западен Буг и Нотеч, като всички те са съединени помежду си с плавателни канали.[2]

Схематична карта на речната мрежа на Полша

Списакът на реките в Полша съдържа всичките 57 реки в страната с дължина над 100 km[3], като за всяка от тях са показани нейната дължина (ако част от течението на реката е извън пределите на страната в скоби и с курсив е показана нейната дължина на територията на Полша), площта на водосборния ѝ басейн (ако част от водосборния басейн на реката е извън пределите на страната в скоби и с курсив е показана неговата площ на територията на Полша), къде се влива и какъв приток е (десен или ляв).


А – Б – В – Г – ДЕ – Ж – З – И – ЙК – Л – М – Н – ОП – Р – С – Т – УФ – Х – Ц – Ч – ШЩ – Ю – Я


БРедактиране

ВРедактиране

 
Река Варта
 
Река Висла

ГРедактиране

ДРедактиране

ЕРедактиране

  • Елк 113 / 1524, Бебжа, десен

ЗРедактиране

ИРедактиране

  • Ина 126 / 2151, Одра, десен

КРедактиране

ЛРедактиране

  • Лава (Лина) 298 (190) / 7130 (5719), Преголя, ляв
  • Лега 157 / 1015, Бебжа, десен
  • Ливец 142 / 2780, Западен Буг, ляв

МРедактиране

НРедактиране

ОРедактиране

 
Река Одра
  • Обра 164 / 4022, Варта, ляв
  • Одра 866 (742) / 118 890 (106 058), Балтийско море
  • Ожиц 142 / 2077, Нарев, десен
  • Омульов 127 / 2053, Нарев, десен

ПРедактиране

РРедактиране

СРедактиране

ЧРедактиране

ШРедактиране

  • Шква 103 / 483, Нарев, десен

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране