Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Тихия океан)

В списъка са включени всички реки над над 200 км, принадлежащи към басейна на Тихия океан. Към водосборния басейн на Тихия океан на територията на Русия, попадат водосборните басейни на: Берингово море, Охотско море и Японско море.

Списъкът е съставен на следния принцип: моререка – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред всеки от притоците, от втори порядък нататък, е поставен километърът, на които се влива второстепената в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък в съответствие с „Държавния воден регистър на Русия“. Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкъв или близко езеро. Със съответната стралка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в км) и площта на водосборния ѝ басейн (в км2). Ако част от реката или част от водосборния ѝ басейн се намира извън пределите на Русия има звездичка (*) или число показващо километрите само на територията на Русия.

Разпределение по басейни

редактиране
Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
От 100
до 199 км
Общо
Берингово море 1 2 24 74 101
Охотско море 4 11 86 257 358
Японско море 1 3 6 10
Тихи океан (общо) 5 14 113 337 469
 • Ергувеем 214 / 5450
 • Канчалан 426 / 20 600
 • 14 ← Инпингевкуул 205 / 3110
 
Сателитна снимка на река Анадир
 • 759 ← Яблон 242 / 9280
 • 740 ← Еропол 261 / 10 700
 • 542 ← Мамолина 225 / 3550
 • 419 → Ничеквеем 210 / 1460
 • 343 → Чинейвеем 252 / 4440
 • 315 ← Майн 475 / 32 800
 • 252 → Орловка 205 / 3420
 • 239 ← Ваеги 259 / 6730
 • 237 → Белая 396 / 44 700
 • 145 → Голяма Осиновая 288 / 8590
 • 111 ← Енмиваам 285 / 11 900
 • 111 → Танюрер 482 / 18 500
 • ← Берьозовая 205 / 3730 (влива се в езерото Красное)
 • Великая 556 / 31 000
 • Туманская 268 / 9270
 • Хатирка 367 / 13 400
 • Апука 296 / 13 600
 • Пахача 293 / 11 700
 • Вивенка 395 / 13 000
 
Река Камчатка
 • 299 → Козиревка (Караковая) 222 / 8440
 • 144 → Еловка (Матера) 244 / 8240
 • Жупанова 242 / 6980
 • Голяма 275 / 10 800
 • Облуковина (Златна) 213 / 3110
 • Ича (Кетачан) 233 / 4530
 • Морошечная 270 / 5450
 • Белоголовая 226 / 4000
 • Хайрюзова (Тихая, Болигинган) 265 / 11 600
 • 45 → Бистрая 219 / 4080
 • Тигил 300 / 17 800
 • Пустая (Реклеваям) 205 / 5620
 • Таловка 458 / 24 100
 • 151 ← Еничаваям 311 / 7930
 • 306 → Чьорная 253 / 6300
 • 97 ← Оклан 272 / 12 600
 • ← Белая 304 / 13 800
 • Парен 310 / 13 200
 • Авекова 204 / 3040
 • Гижига 221 / 11 900
 • Яма 316 / 12 500
 • Тауй 378 / 25 900
 • 66 → Челомджа 228 / 12 000
 • Иня 330 / 19 700
 • 101 ← Нилгисиг (Нилгиси) 210 / 6380
 • Улбея 399 / 13 500
 • Кухтуй 384 / 8610
 • Охота 393 / 19 100
 • 247 ← Делкю-Охотская 221 / 6410
 • Урак 229 / 10 700
 • 83 → Кетанда 246 / 4130
 • Уля 325 / 15 500
 • Уда 457 / 61 300
 • 226 ← Шевли 229 / 8090
 • 61 → Мая 363 / 15 300
 
Река Амур в района на град Хабаровск
 
Река Онон в горното си течение
 • 232 → Чита (Читинка) 210 / —
 • 189 ← Оленгуй (Аленгуй) 214 / 4070
 • 185 ← Борзя 304 / 7080
 • 57 ← Унда 273 / 9170
 • 483 → Нерча 580 / 27 500
 • 305 → Нерчуган 237 / 4490
 • 271 → Уров 290 / 4210
 • 176 → Урюмкан 226 / 4400
 • 110 → Газимур 592 / 12 100
 • 2760 → Амазар 290 / 11 100
 • 2724 → Уруша 200 / 3500
 • 2681 → Олдой (Голям Олдой) 287 / 9970
 
Река Зея
 • 1936 → Зея 1242 / 233 000
 • 946 ← Ток 251 / 6420
 • 939 → Арги 350 / 7090
 • 878 → Уркан (Горен Уркан) 234 / 3740
 • 837 ← Мулмугакан (Мулмуга) 234 / 3360
 • 791 ← Брянта 317 / 14 100
 • 30 → Утугай 285 / 2260
 • 23 ← Унаха 287 / 5340
 • 680 ← Гилюй 545 / 22 500
 • 588 ← Уркан (Десен Уркан) 304 / 16 200
 • 485 → Деп 348 / 10 400
 • 447 ← Тигда 264 / 4740
 • 284 → Селемджа 647 / 68 600
 • 206 → Биса 235 / 6370
 • 148 ← Нора 305 / 16 700
 • 78 ← Орловка (Мамин) 208 / 11 300
 • 102 ← Гар 208 / 3870
 • 41 → Улма 346 / 5550
 • 110 → Том 433 / 16 000
 • 232 → Алеун 207 / 2340
 • → Завитая 262 / 2790
 • 1666 → Бурея 739 / 70 700
 • 458 ← Ниман 353 / 16 500
 • 366 ← Туюн 200 / 3420
 • 268 → Тирма 334 / 15 100
 • 1242 → Биджан 274 / 7940
 • 1110 → Бира 424 / 9580
 
Горното течение на река Усури
 • 588 ← Журавльовка (Улахе) 309 / 16 000
 • 450 → Сунгача 212 / 21 000
 • Илистая (Лефу) 220 / 5470 (влива се в езерото Ханка)
 • 357 ← Голяма Усурка (Иман) 440 / 29 600
 • 214 ← Бикин 560 / 22 300
 • 65 ← Хор 453 / 24 700
 • 950 → Тунгуска 86 / 30 200
 • 86 → Кур 434 / 13 700
 • 86 ← Урми 458 / 15 000
 • 76 ← Голям Ин 258 / 2640
 • ← Немта 230 / 6290 (влива се в езерото Синдинское)
 • ← Анюй 393 / 12 700
 • → Харпи 220 / 5470 (влива се в езерото Болон)
 • 673 ← Гур (Хунгари) 349 / 11 800
 • 546 → Горин 390 / 22 400
 • Евур 283 / 3780 (влива се в езерото Еворон)
 • 126 → Харпин 221 / 2900
 • → Бичи 300 / 6290 (влива се в езерото Удил)
 • 146 → Амгун 723 / 55 500
 • 315 → Нимелен 311 / 14 100
 • 18 ← Керби 254 / 3960
 • Тим 330 / 7850 (на остров Сахалин)
 • Поронай 350 / 7990 (на остров Сахалин)
 • Тумнин 364 / 22 400
 • Самарга 218 / 7760
 • Раздолная (Суйфун) 242* / 16 000*
 • Тумъндзян (Туманган) 549* / —

Вижте също

редактиране

Списък на реките в Русия по дължина

Източници

редактиране