Списък на реките в Чехия

Уикимедия списък

А – Б – В – Г – ДЕ – Ж – З – И – ЙК – Л – М – Н – ОП – Р – С – Т – УФ – Х – Ц – Ч – ШЩ – Ю – Я


  • Готлойба (33.9 км) Gottleuba основно е река в Германия. В Чехия се нарича Рибни поток.
  • Дийе (235 км) – река в Австрия и Чехия
  • Шпрее (Шпрева) (382 км, в Чехия 6 км)

Вижте също

редактиране