Списък на условните обозначения на НАТО за подводници с балистични ракети

  • Атомни подводници въоръжени с балистични ракети.
    (рус. Подводная лодка атомная ракетная балистическая – ПЛАРБ)
  • Дизел-електрически подводници въоръжени с балистични ракети.
    (рус. Подводная лодка ракетная балистическая – ПЛРБ)

Вижте също редактиране