Списък на условните обозначения на НАТО за ракети „въздух-земя“

Уикимедия списък

Това е Списък на условните обозначения на НАТО за ракети „въздух-земя“.

Условни наименования на руските ракети „въздух-земя“ според класификацията на НАТО
Класификация на САЩ Класификация на НАТО Ракета, модели и модификации Ракетна истема
AS-1 „Kennel“ КС-1 КС-1 „Комета“
AS-1 Kennel KC-1
KC-ТГ (ИЧ тест)
-
AS-2 „Kipper“ K-10С K-10 „Йен“
AS-2 Kipper K-10 (тест)

K-10С (в масово производство)

  • K-10СН (нисколетяща)
  • K-10СНБ (ядрена)

K-10СД

  • K-10СДВ (K-10ДВ)

K-10СП „Азалия“

  • K-10СП-1 „Азалия“
  • K-10СП-3 „Азалия“
  • K-10ПП „Азалия“
AS-3 „Kangaroo“ Х-20 К-20
AS-3 „Kangaroo“ Х-20
Х-20M
К-20
AS-4 „Kitchen“ Х-22 K-22 „Буря“ (Д-2)
AS-4 Kitchen Х-22

-Х-22П -Х-22ПН Х-22ПСИ (ядрена)
Х-22ПГ
Х-22ПСН
Х-22Б
Х-22Н (противокорабна)
-Х-22НА (ИЧ) Х-22M (ИЧ)
-Х-22MA -Х-22МП

К-22

K-22Н?
K-95-22
K-22Н (или K-22M?)
K-22П?

AS-5 „Kelt“ KCP-2
KCP-11
K-16
K-11
AS-5 „Kelt“ KCP (тест)

КСР-2
-КСР-2M
-КСР-2N
Х-11 (ИЧ)
-КСР-11
КРМ (МВ-1) (с ДУ)

-

K-16
K-16
K-16
-
K-11-16
-